10 NAVIKA LJUDI KOJI PRATE SVOJE SNOVE

1. Oni izazove vide kao prilike.

2. Život promatraju kao igru.

3. Jedina opcija za njih je da žive životom kakav žele.

4. Uvijek govore svoju istinu.

5. Nisu samo sanjari: oni rade kako bi ostvarili svoje želje.

6. Oni očekuju i znaju da zaslužuju najbolje.

7. Ne osjećaju strah ni grižnju savjesti kada traže ono što žele.

8. Oni postavljaju vlastita pravila.

9. Naučili su da im bude prijatno u neprijatnim situacijama.

10. Imaju učitelje, mentore i uzore.

Izvor: BusinessAcademy

Prijatelj vašeg uspjeha