10 osnovnih pravila uspješne komunikacije

Danas je potrebno više nego ikada, znati dominirati tehnikama međuljudske komunikacije kako bi mogli zadovoljiti zahtjeve tržišta, pojedinca ili grupe u kojoj se nalazimo. Riječi i geste čine osnovu komunikacije između ljudi.

Važno je kako, kada i zašto kažemo određenu stvar, jer to određuje učinkovitost komunikacije. Naš sugovornik, odnosno primatelj poruke stvara određeno mišljenje o nama i formira sliku na osnovu onoga što govorimo. Gotovo svi aspekti našeg svakodnevnog života imaju neku vezu sa komunikacijom, koja utječe na naš uspjeh na radnom mjestu, na to kako koristimo naše vrijeme, kao i na privatan život.

Osobna komunikacija igra veliku ulogu u našim životima, a budući da je dijalog temelj svake ljudske interakcije, naša sposobnost da vodimo inteligentan razgovor je od velike važnosti.

1. Ljudi slušaju ono o čemu govorite i po tome vas procjenjuju. Izgovorena riječ otvara ili zatvara vrata.

2. Govor tijela je dio komunikacije. Čine ga suptilni pokreti tijela i lica, neke od njih činimo svjesno, ostale potpuno nesvjesno. Govor tijela može biti potvrda ili proturječnost onoga što prenosimo verbalno, zato je važno obratiti pozornost na poruku koju šaljemo. Obogatiti svoju verbalnu komunikaciju kroz govor tijela, izraze lica i pokrete znači dati više života vašim riječima, a time i više šanse da poruka koju šaljete bude bolje shvaćena.

3. Izgovorena riječ ima dva bliska bitna momenta: trenutak kada treba biti izgovorena i način na koji ćemo je izgovoriti. Riječi mogu zvučati dosadno i monotono ili pozitivno i poticajno. Na nama je da se potrudimo da poruku pošaljemo na pravi način.

4. Korištenje volumena i modulacije glasa može mijenjati značenje riječi, te voditi do krive interpretacije. Pravilnim primjenjivanjem glasa u komunikaciji, možemo zadržati entuzijazam i interes kod slušatelja, umjesto da ga izgubimo.

5. Svaka razmjena riječi između ljudi je kao dvosmjerna ulica. Ta ulica može povezati ljude ili pak stvoriti razlike između njih. Mudro birajte riječi!

6. Dozirati količinu informacija je jedno od najvažnijih pravila, ali i veliki izazov. Vrlo je lako pasti u zamku i govoriti previše. Treba znati granicu kako bi naša komunikacija imala bolje rezultate.

7. Stara izreka kaže da istina leži u vinu. Nakon konzumiranja nekoliko pića, ljudi postaju neoprezni i sa velikom lakoćom daju informacije o privatnim stvarima iz svoga života. Ako se ne želite dovesti u neugodnu situaciju, pogotovo kada su posrijedi poslovne večere, bolje se držati podalje od čašice.

8. Ljudima je urođeno da istinktivno reagiraju kada se osjete napadnutim. Reakcija koja slijedi, je upravo ono što druga osoba želi da učinite, zato prije nego što date bilo kakvo mišljenje promislite na trenutak. Brojite do 10, dišite i nastojte biti promišljeni i smireni. Ako se zaustavite na vrijeme, vaš odgovor će biti potpuno drugačiji.

9. Sposobnost da komunikacijom djelujete na druge ljude zove se ”uvjeravanje”, te je ključna vještina u svim međuljudskim odnosima.

10. I zadnje pravilo, ali nikako manje važno jest da šutnja nije uvijek zlato. Tišina nekad vrijedi više od stotinu izgovorenih rječi, ali ne i onda kada je važno da se vaš glas čuje.

Danijel Trkulja, Izvor: sigma.ba

Prijatelj vašeg uspjeha