10 razloga za sve što vam se događa u životu

1. Da biste se osjetili u svom svijetu kao kod kuće

2. Da biste potpuno prihvatili sebe

3. Da biste shvatili da možete pustiti uzde straha

4. Da biste došli do stanja u kojem možete oprostiti

5. Da biste otkrili svoje skrivene istinske talente.

6. Da biste otkrili istinsku ljubav.

7. Da biste postali jači.

8. Da biste naučili uživatI u životu.

9. Da biste naučili da živite život sa osjećanjem misije

10.Da biste postali istinski dobra osoba

Mira Kiršenbaum

Prijatelj vašeg uspjeha