16 načela uspjeha

1. Izloži se riziku – Sigurnost je za kukavice.

2. Nikad ne odustaj.

3. Kada želiš da odustaneš, zapravo si jako blizu cilju.

4. Uči na greškama i uvažavaj ih.

5. Fokusiraj se na cilj.

6. Ne gledaj previše u budućnost.

7. Uvijek idi naprijed.

8. Brzo odlučuj.

9. Mjeri napredak.

10. Drži sve pod kontrolom.

11. Prati konkurenciju, ali posveti najviše pažnje onome što radiš.

12. Ne dozvoli da te neko sputava.

13. Ne očekuj da će život uvijek biti fer.

14. Sam rješavaj svoje probleme.

15. Ne uzimaj život za ozbiljno.

16. Uvijek postoji razlog za smijeh.

Prijatelj vašeg uspjeha