Molitva vojnika
Za i protiv ljubavi
Ovo je pobjeda!
Zašto me tražite?
Najljepši dan
Ono što je najvažnije nikada ne smije biti na nemilost onoga što je manje važno!
Žena u pećini
Djevojčica je donijela iz škole podsjetnik za roditelje koji ih je ostavio bez riječi!
Predodžba majke
MISLI O OBITELJI – 1.DIO