IZREKE O ČOVJEKU, ŽIVOTU I USPJEHU – 2.DIO
Nema te poteškoće koju dovoljno ljubavi neće pobijediti!
Što mislite o meni, ovisi o tom što mislite o sebi!
PROSJAK
Budite nečije čudo
7 ŽIVOTNIH SAVJETA – 6.DIO
Za dulji život – samo 15 minuta dnevno
Pozitivno mišljenje i djelovanje
7 PUTEVA PREMA BOLJEM ŽIVOTU
Misli Martina Luthera Kinga: Nitko ti ne može sjesti za vrat, ako se ti sam ne sagneš!