7 POTICAJNIH MISLI – 4.DIO
UVIJEK IDEMO NEKOM CILJU
DRUGAČIJE NIJE NEMOGUĆE
MISLI O OBITELJI – 3.DIO
Pozitivne i negativne emocije
Kakvi smo roditelji?
Pobjeda te upoznaje sa svijetom
Nikakav trud nije uzaludan!
POTICAJNE MISLI – 3.DIO
DANI O KOJIMA NEĆU BRINUTI – 2.DIO