Kada naučiš biti strpljiv sa sobom preuzet ćeš kontrolu nad onim nad kime je to najteže – nad sobom!
Neuspjeh nije znak da ste izgubili, već da imate poduzeti još neke korake!
Najveća laž o sreći započinje riječju „imaj“!
Kad vas mali ljudi pokušavaju spustiti na svoj nivo, razmišljajte široko!
Koliko je svakoga dana onih „što ako“ koji nam uzimaju mir i sreću?
Ne dopusti da u životu budeš igračka – budi igrač!
Skupi se čovjeku ponekad puno toga u životu!
Ne odbacujte sebe govoreći kako ništa ne vrijedite! Dopustite sebi biti voljeni!
Nemojte propuštati u životu voljeti, sve ostalo možete!
Progledaj koliko je ljudi uz tebe u teškim trenucima!