Ne slome nas toliko ni životne krize, ni oluje, koliko laži u koje povjerujemo!
Gubitak je tražiti od drugih samo pažnju ne shvaćajući da poštovanje vrijedi više!
Jaki ljudi čuvaju svoj mir, slabi misle da će dokazivanjem nešto postići!
Isprazni se čovjek od lažnih ljudi i događaja u svom životu i poželi malo mira!
Male stvari stvaraju velike posljedice!
Ima dana kada će ti se život činiti kao neka bajka a ima dana kada nikoga nećeš željeti vidjeti!
Imaš li hrabrosti biti ono što jesi ili ćeš prignuti glavu i prilagoditi se masi?
Nauči se lijepo osjećati u tišini, to je prostor gdje si sebi najbliže!
Nekada u životu moraš staviti točku i započeti svoju priču pisati drugačije!
Odmakni se od ljudi koji te prazne a približi onima koji ispunjavaju tvoju dušu!