Ne donosi nam Nova godina promjene nego mi, jer nije stvar u vremenu nego u odluci!
Nemoj reći „dosta mi je svega“ a da ne započne tvoja nova životna priča!
Ne zaborave ljudi na ljude, nego zaborave na ono ljudsko u sebi!