Cjelovita osoba postajemo tek onda kada su u našoj blizini ljudi koji volimo!
Neka te ovaj dan podsjeti na vrijednost koju uvijek nosiš u sebi!
Kad naučiš izbjegavati negativne ljude ne mijenja se samo tvoj život, već ovaj svijet u cijelosti!