Koliko je ostalo neizrečenih stvari koje smo željeli reći, a nismo, jer smo mislili da će biti vremena?