Svaki dosljedan čovjek u stanju je osvojiti pola svijeta!