Paul Mccartney: 24 stvari koje uvijek morate imati na umu

1. Vaše postojanje je poklon svijetu.

2. Vi ste jedinstveni.

3. Vaš život može biti onakav kakav Vi želite da bude.

4. Idite polako, dan za dan, korak po korak.

5. Pamtite dobre trenutke, nemojte nevolje.

6. Uspijet ćete šta god da se desi u procesu.

7. Svi odgovori su unutar Vas samih.

8. Shvatite, imajte hrabrosti, budite jaki.

9. Ne ograničavajte se.

10. Gomila snova čeka da ih baš Vi realizirate.

11. Odluke su isuviše važne da bi ih prepustili slučaju.

12. Pružite ruku ka svojoj pobjedi, svom cilju i svojoj nagradi.

13. Ništa ne troši više energije od brige.

14. Što duže nosite problem u sebi, sve teži postaje.

15. Živite život pun vedrine, nikako život pun kajanja.

16. Zapamtite da Vas malo ljubavi dugo prati.

17. Zapamtite da vas puno prati zauvijek.

18. Zapamtite da je prijateljstvo mudra investicija.

19. Blago života su ljudi koji ga zajedno žive.

20. Shvatite da nikada nije prekasno.

21. Radite obične stvari na neobičan način.

22. Imajte srca, nade i sreće.

23. Na svakom početku uvijek nađite vremena da želite.

24. I nikada ne zaboravite, ako treba, svakog dana se podsjećajte, koliko ste odista izuzetni.

Paul Mccartney

Prijatelj vašeg uspjeha