5 načela zrele ljubavi

Odgovornost.

U kontekstu ljubavi odgovornost se ne shvaća kao dužnost ili nešto što je nametnuto izvana. Dapače, ona se definira kao slobodan i dobrovoljan čin, kao odgovor na po­nudu ljubavi drugoga ljudskog bića. Bi­ti, dakle, odgovoran znači u prvome redu biti sposoban i spreman odgova­rati (dati odgovor na duševne, emocio­nalne, međuljudske i ine potrebe druge osobe). Jer, onaj tko voli osjeća se automatski odgovornim za voljenu osobu i za sama sebe.

Poštovanje.

Da se odgovornost ne bi pretvorila u želju za posjedovanjem i dominacijom nad voljenom osobom, potrebno je uzajamno poštovanje. Po­štovanje partnera temelji se na nače­lima jednakosti, jedincatosti, ravno­pravnosti, pravde i uzajamnosti. Ona podrazumijeva brigu i sposobnost da se druga osoba razvija, raste i ostvari samu sebe. Stoga poštovanje isključuje svaku vrstu zlouporabe, nasilja i iskorištava­nja, u smislu Trebam te zato što te volim, a ne, volim te zato što te trebam.

Poznavanje.

Da bismo nekoga za­voljeli moramo imati povjerenja u nj; a da bismo stekli povjerenje, moramo ga poznavati u dušu. Za ovo je potrebno puno strpljenja, otvorenosti, spremnos­ti da saslušamo drugoga i kažemo što nas tišti. Dobro poznavanje životnoga druga uvelike pomaže da taj isti iskoristi svoje talente, kapacitete i potencijale.

Spontanost i iskrenost.

U izgrađe­nom partnerskom odnosu osobe posta­ju prirodnije, spontanije, elastičnije, ljudskije. Lakše skidaju svakodnevne maske, oslobađaju se zadanih uloga, ne dokazuju se jedno drugomu, žive slo­bodnije, nastoje biti ono što doista jesu. Istinska, iskusna ljubav omogućuje opušten život u komu ne treba biti na oprezu, skrivati se, vagati svaku riječ i gestu, sputavati se. Unatoč svim ma­nama i propustima, osjećamo se pri­hvaćenima i voljenima.

Posebnost i individualnost.

U neku ruku pravi partneri vole i trebaju jedan drugoga, ali ne po svaku cijenu. Oni su do te mjere neovisni i samodostatni da mogu opstati jedan bez drugoga. Ne drže se grčevito jedan za drugoga u trajnome strahu da ne budu ostavljeni, ne kontroliraju jedan drugoga niti žele učiniti drugoga jednakim sebi. Oni us­pijevaju ostvariti jedinstvo u dvojstvu: biti (za)jedno, a ostati (u)dvoje.

prema  E. Fromm, A. Maslow

Prijatelj vašeg uspjeha