5 razloga zašto da usporite svoj život

Važniji je put kojim idete nego cilj

Sreća u životu nije samo doseći cilj kojem težimo, već uživati u svakom koraku svoga puta. Dolazak na cilj kratko traje, ali put je ono što se naziva životom. Stoga nije bitno kada ćete doći na cilj, bitno je da na tom putu nešto naučite, nešto doživite i to nazove svojim sretnim životom.

Prirodni ritam je najljepši ritam

Nitko nam ne garantira da ćemo uzbrzanim tempom života doseći nešto što nećemo moći običnim. Ubrzanim tempom života samo ćemo se prije slomiti, a onda i izgubiti ono što smo mogli imati i biti. U ubrzanom ritmu nećemo moći uživati na način na koji uživamo svojim prirodnim ritnom.

Sadašnjost se nikada ne može vratiti

Ubrzani život je život koji je usmjeren na budućnost na uštrb sadašnjosti. Netko je jednom dobro rekao da budućnost ne postoji jer i kada dođe bit će sadašnjost. Postoji samo sadašnje vrijeme, vrijeme mnogih prilika od kojih ćemo mnoge propustiti zato što je naš fokus negdje u daljini.

Imate ćete kvalitetnije odnose

Postoji misao koja kaže da je „brzo“ u odnosima s ljudima sporo, asporo“ u odnosima brzo. Ukoliko brzo živimo, tada i naše odnose gradimo na brzinu, a posljedica toga su površni odnosi koji i na jednu konfliktnu situaciju pucaju, a mi ostajemo razočarani i povrijeđeni.

Ne morate se uspoređivati ni sa kime

Jedan od razloga zašto ubrzavamo svoj život jest uspoređivanje sa životima drugih ljudi. Ne gledajte kako drugi žive, kojom brzinom idu naprijed, ne morate ići ritmom kojim oni idu. Vaš život je samo vaš, i vi možete određivati tempo kojim ćete se naprijed kretati. To je neprocijenjivo iskustvo.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha