7 navika za učinkovitost

Istina je. Ako želiš negdje stići – pola puta je da kreneš tamo. Dobra organizacija bi mogla biti još jedna dobra trećina!

1. Hitno i važno:

Ovo su zadaće koje se moraju obaviti sada – bez odlaganja. Otići po dijete u vrtić, platiti račune, javiti se na telefon, ako to ne učinite sada – to ima važnu posljedicu na vaš život, dakle, nesumnjivo – činite ih odmah!

2. Važno ali ne i hitno:

Ovo je za vas najbitnije. Učiniti ove zadaće značiti će bitnu razliku. One će donijeti važnu promjenu u vašem životu, iako nisu hitne. Ne učiniti ih, znači da ćete bitno umanjiti vaše šanse da uspijete! Iako se mogu učiniti ne posebno važnima sada, dugoročno će se pokazati da zanemarivanje tih zadataka stvara vrlo ozbiljan problem. Npr. niste unapređivali svoje ili resurse svojih uposlenika kako bi učinkovitije rješavali probleme ili niste usvajali nova znanja stranog jezika.

3. Hitno ali ne i važno:

Pročitati poštu, odgovoriti na telefon, pomoći kolegi jer je baš zapeo, treba to učiniti, ali i nije baš važno. Oduzima vrijeme definitivno i ometa naš plan!

4. Niti je važno, a nije ni hitno:

Igranje na kompjuteru, gubljenje vremena. Umoran si, pa se ne znaš drugačije opustiti. Pokušaj za opuštanje smišljati nekonvencionalna rješenja ili uživati u osjećaju sigurnosti obavljajući ponešto od važnog – a ne hitnog.

5. Pazi na zamku pod 1.

Mnogi ljudi zaglave u 1. i tako žive u konstantnom stresu. Zbog toga i ne dođu do 2., pa tako važno ali ne i hitno nakon nekog vremena postane hitno i važno. Napetost je tada često užasna je se u kratkom roku mora proizvesti nešto za što je trebalo više vremena i kontinuitet kako bi bilo kvalitetno. Stres se ekstremno povećava. Koji je učinak?

6. Usredotoči se na 2., Ne propuštaj 2., Svakodnevno čini 2.!

Važno, ali ne i hitno će pomoći u prevenciji mnogih problema i nevolja. Radi na stvarima koje te sad ne pritišću, a mogu donijeti veliku promjenu u tvom životu! Npr. imaš punu košaricu mailova i nimalo vremena da počistiš važno od nevažnog – da ne gubiš dragocjeno vrijeme i energiju – pronađi nekoga da to učini za tebe ili ih filtriraj. Tako će ostati mali postotak za stvarni rad.

Ili- imaš odličnog prodavača ili nekoliko njih sa dobrim vještinama, za razliku od ostalih. Umjesto da čekaš da se sami “razviju na potreban nivo” angažiraj NLP coacha da im pokaže kako da modeliraju uspješne. Učinkovitije je od obilaženja seminara nakon kojih neće biti u stanju primijeniti gotovo ništa u konkretnom radu. Teorija je jedno, naučiti ga da to može raditi sada – je drugo!

Baveći se važnim, a ne i hitnim – možete si priuštiti luksuz da iz pozicije “reagiram na goruće” prijeđete na “preveniram i podešavam sistem da se posao obavlja bolje”.

Koristi od toga? 
Hoćete li biti zadovoljniji? Hoće li vaš korisnik ili kupac biti zadovoljniji i spremniji vratiti se ponovo? Hoće li uposlenici biti samopouzdaniji? Hoće li biti učinkovitiji? Hoće li se to odraziti na prihode? Odgovore znate i sami.

7. Ako promjene ne možete postići sami angažirajte pomoć odmah – kad je kasno, najčešće je prekasno.

a). Ne sutra, već sada počnite razmišljati dugoročno!Što god radite počnite razmišljati o rezultatu koji će nastati, te koji postupci će vas do tog cilja dovesti najbrže i najučinkovitije. Koristite NLP / NLPt tehniku rada na cilju!
b). Počnite raditi na prevenciji, a ne reakciji na gorući problem
To znači promijeniti fokus! To znači – pripremiti se na vrijeme – biti spreman. Vrlo često je potrebno mijenjanje stavova i uvjerenja koji u datim situacijama ne dozvoljavaju drugačije ponašanje, već guraju prema dolje. To je ono kad vam se čini da ne vidite bezopasan izlaz.Uvijek postoji izlaz! Pola posla je krenuti prema njemu. Krenite, to je sasvim siguran način da tamo i stignete!

Izvor:  www.udrugaprijateljica.com

Prijatelj vašeg uspjeha