7 PUTEVA PREMA BOLJEM ŽIVOTU

1.“Zdravo” je najmoćnija riječ protiv usamljenosti.

2. Ne možeš se osloboditi svojih strahova, ali možeš naučiti živjeti sa njima.

3. Osjećaj krivnje je posve beskoristan.

4. Svakog dana postavi pred sebe jedan dodatan izazov.

5. Stvari koje je teško izgovoriti su obično najvažnije stvari.

6. Nitko ti neće ispuniti želje ako se sam pokreneš i ispuniš ih.

7. To što razbijaš glavu oko nekog problema ne znači da ćeš ga lakše riješiti. Opusti se!

 

Prijatelj vašeg uspjeha