7 ŽIVOTNIH SAVJETA – 2.DIO

 

1. Ako vjeruješ da su najbolji dani u tvom životu ispred tebe, i jesu ispred tebe.

2. Ne moraš biti veliki da bi počeo, ali moraš početi da bi bio veliki.

3. Životni izazovi ne bi trebali da te paraliziraju, već bi trebali da ti pomognu da otkriješ tko si ti zapravo.

4. Većinu važnih stvari na svijetu su ostvarili ljudi koji su nastavili pokušavati čak i kad nije izgledalo da ima ikakve nade.

5. Životne bitke ne dobija uvijek jači ili brži čovjek; prije ili kasnije se pokaže da je pobjednik čovjek koji misli da može pobijediti.

6. Mi istinski živimo samo ako nas motivira ostvarivanje ciljeva koji imaju duboki smisao, snovi koje treba ostvariti, čista ljubav koju treba izraziti.

7. Kada je sve izgubljeno, ostaje budućnost.

 

Prijatelj vašeg uspjeha