9 koraka do bolje komunikacije

Odnosi ne egzistiraju u vakuumu, njihovo postojanje uvjetovano je najmanje dvama emocionalnim bićima, koja u taj odnos ugrađuju svoja iskustva, sveukupnu prošlost te očekivanja koja imaju od tog odnosa.

Dvoje pojedinaca u odnosu posjeduju različite ili različito razvijene komunikacijske vještine. No, ono ohrabrujuće jest da se učinkovitija komunikacija može postići jer komuniciranje je vještina, a samim time znači da se može i usavršavati.
Donosimo vam 9 koraka kako poboljšati komunikaciju u nekom odnosu:

1. Zastanite i poslušajte svojeg sugovornika
2. Natjerajte se da zaista čujete što vam sugovornik želi reći
3. Budite otvoreni i iskreni u komunikaciji
4. Obratite pozornost na neverbalnu komunikaciju
5. Budite usredotočeni na „sad i ovdje“
6. Pokušajte kontrolirati emocije kada donosite važne odluke
7. Budite spremni popustiti u raspravama – ne morate uvijek biti u pravu
8. Humor i razigranost uvelike su dobro došli
9. Komunikacija nije samo uzimanje, nego i davanje

Nitko nije savršen komunikator 24 sata na dan, ali svi možemo raditi na tome da postanemo bolji. Stoga probajte primijeniti neke od ovih savjeta. Možda neće svi biti učinkoviti, niti će biti primjenjivi u svakoj situaciji i sa svakim sugovornikom. No, imajte na umu da učinkovitija komunikacija već počinje time da jedna osoba ulaže napor kako bi unaprijedila svoje komunikacijske vještine, a na taj način poziva i drugu osobu da joj se pridruži na putu komunikacijske usklađenosti.

Dr. John M. Grohol za Psych Central

Prijatelj vašeg uspjeha