Ako želimo biti sretni, možemo to biti odmah

Ako želimo biti sretni, možemo to biti odmah,
jer je ključ naše sreće skriven u nama.

Sve prepreke na putu do sreće sami smo stvorili.
Jeste li svijesni da ste odgovorni za vlastitu sreću u svim godinama koje su prošle?
Dozvolili ste da vas netko kontrolira, da vam nametne određeni način života.
Možemo okusiti život tek kada odbacimo strah da ćemo bilo šta izgubiti,
kada postanemo svijesni da nam ništa ne može biti oduzeto.
Nesvijesne osobe ne mogu da uzvrate ljubav,
mogu samo pokazivati želje, očekivanja i manipulirati njima.
Ono što ljudi nazivaju ljubav, često je puta samo osobni interes.
Naučili su da usporede ljubav sa vrlinom i da je žive na način koji je prihvatljiv za druge,
Provjerite svoju ljubav, svoju razinu svjesnosti na sebi,
kada se neka vaša želja sukobi sa željom voljene osobe ili biva odbačena.
Šta se tada dešava? Da li dolazi do razočaranja? Odgovorite!

Antony de Mello

Prijatelj vašeg uspjeha