AKO ŽELIŠ DA ZNAŠ JOŠ VIŠE

Ako postojiš, dišeš.

Ako dišeš, govoriš.

Ako govoriš, pitaš.

Ako pitaš, misliš.

Ako misliš, tražiš.

Ako tražiš, doživljavaš.

Ako doživljavaš, učiš.

Ako učiš, rasteš.

Ako rasteš, želiš.

Ako želiš, nađeš.

Ako nađeš, ne vjeruješ.

Ako ne vjeruješ, sumnjaš.

Ako sumnjaš, razumiješ.

Ako razumiješ, znaš.

Ako znaš, želiš da znaš još više.

A ako želiš da znaš još više, živ si.

Prijatelj vašeg uspjeha