Avantura života

Avantura života je učiti.

Svrha života je izrasti.

Priroda života je mijenjati se.

Izazov života je da nadilaziš.

Bit života je da brineš.

Mogućnost života je služiti.

Tajna života je da usuditi se.

Začin života je da sprijateljiti se.

Ljepota života je davati.

Radost života je voljeti.

William Arthur Ward

Prijatelj vašeg uspjeha