BOGATI PESIMISTI, SIROMAŠNI OPTIMISTI

Istraživanje o raspoloženju ljudi prema ekonomskoj krizi koje je britanski javni servis BBC proveo u 25 zemalja svijeta pokazalo je da su Francuzi, Japanci i Britanci najveći pesimisti, dok je među stanovnicima zemalja u razvoju, poput Kenije, Nigerije i Egipta, mnogo više optimista.

Jedini izuzetak među bogatim zemljama bila je Njemačka u kojoj je 35 posto anketiranih izjavilo da očekuje bolje dane, dok je veoma mali broj pokazao pesimističan stav. Najviše je, međutim, onih koji očekuju mješavinu dobrih i loših vremena u budućnosti.

U siromašnim zemljama, međutim, optimista ima više nego pesimista. Tako se u Nigeriji više od 70 posto anketiranih uzda u bolje dane. U Rusiji, Čileu i Ekvadoru broj optimista jedva da premašuje broj pesimista. Ovo istraživanje, kojim je bilo obuhvaćeno 25.000 ljudi, provodilo se u periodu od srpnja do kolovoza 2011. godine.

Izvor: Tanjug

Prijatelj vašeg uspjeha