Borci smo kada kažemo da ćemo izdržati još ovaj dan!

Mi nismo borci kada samo idemo naprijed, borci smo kada se susrećemo sa svojim strahovima i sumnjama, kada se susrećemo s neodlučnošću i slabošću u sebi, kada nailazimo na prezrive poglede i obeshrabrenja i usprkos svima njima idemo naprijed.

Mi nismo borci kada samo idemo naprijed, borci smo kada nam drugi kažu da nećemo uspjeti, kada nam sapleću noge i kada nas iza leđa kleveću u ogovaraju a mi usprkos svemu naprijed idemo.

Nismo borci kada napredujemo prema svojim ciljevima, borci smo kada se danima, tjednima i mjesecima ne pokrećemo sa svoga mjesta a ipak vjerujemo da ćemo jednoga dana postići ono čemu težimo. Mi nismo borci kada samo idemo naprijed, borci smo kada imamo više razloga za odustati a onda pronađemo onaj jedan zašto to nije dobro i taj razlog nam dade smisao da život povedemo u drugom smjeru.

Mi nismo borci kada samo idemo naprijed, mi smo borci kada smo krhki i slabi, kada u duši prolazimo dramu, borci smo kada se borimo za svoje potencijal i vrijednost ne dopuštajući da nas itko ponižava i da ga umanjuje. Borci smo kada shvatimo da ovaj trenutak u kojem prolazimo krizu neće trajati vječno već je samo jedna faza koju moramo poći i koju su prošli mnogi drugi na putu do konačne pobjede.

Mi smo borci kada shvatimo da je ovaj dan naš i kada odlučimo da nas ništa neće izbaciti iz takta jer nisu toliko velike zapreke i problemi na koje nailazimo na putu do svoga cilja koliko su velike zapreke i problemi u nama. Borci smo kada kažemo da ćemo izdržati još samo ovaj dan, pa sutra ponovimo isto, i opet prekosutra isto, jer u konačnici život se i sastoji od samo današnjega dana, sve ostalo je prošlost koja se više nikada neće vratiti ili budućnost koja nam nije zagarantirana.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha