Ako se ne mijenjamo, ne rastemo – Izreke o promjeni
Možeš mijenjati sve na svijetu samo ne druge ljude – Misli Phil Bosmansa
Misli René Descartesa: Mislim, dakle jesam!
Izreke Victor Hugoa: Snovi stvaraju budućnost!
Misli George Bernard Shawa: Ako ima volje, ima i načina!
Karakter, a ne okolnosti čini čovjeka – izreke o karakteru
Misli Tony Robbinsa: Naše odluke, a ne okolnosti određuju sudbinu!
Inspirativne misli Helen Keller: Život je ili hrabra avantura ili ništa!
Misli Lav Tolstoja: Ne brini se za količinu nego za kakvoću prijatelja!
Misli Alberta Einsteina: Jedina istinski vrijedna stvar je intuicija!