Kada prestaneš tražiti putove do sreće i počneš živjeti svoj život sreća te pronađe!
Nemojte da život prođe pored vas a da niste voljeli i slavili njegove lijepe trenutke!
Ne možemo se prebaciti na neki drugi dan, treba živjeti ovaj!
Kada se naučite držati podalje od negativnih ljudi dogodit će vam se ove stvari!
Iz očiju čovjeka koji je plakao nekada se najjasnije vidi svijet!
Sve se u životu može promijeniti u jednoj sekundi, onoj sekundi kada pogledaš unutar sebe!
Ne uzimaj zdravo za gotovo stvari koje su ti najbliže srcu!
Svoje oslanjanje na ljude sveo sam na minimum!
Tek kada zavoliš sam sebe i drugi će te početi voljeti!
Jednom ćete pogledati natrag i shvatiti kako ste se previše brinuli oko stvari koje nisu bile važne!