Želimo vam da imate dobre razloge zašto ćete živjeti!
Svaki dan imaš jedan komadić vremena u kojem odlučuješ hoćeš li ga živjeti ili životariti!
Ne borimo se toliko ni sa zaprekama, koliko sa željom da odustanemo!
Prepreke nisu da nas slome, već podsjete da se za sve vrijedno u životu treba boriti!
Kad uhvatim sebe u negativnim mislima onda znam da je vrijeme za sljedeće stvari!
Hrabrost je ići dalje kada nemate snage!
Tražite od sebe ove stvari!
Imajte motiv da ne odustanete kada svi odustaju!
Duboko udahnite i pokušajte ponovno!
Nećeš umrijeti od loših stvari koje ti se u životu dogode, ali možeš postati jači!