Roditelji s riječima i bez njih
Pet jezika ljubavi: Iskazi uslužnosti
Sudbina naših odgojnih poruka djeci
Pet jezika ljubavi: Kvalitetno provedeno vrijeme
Umijeće svađanja – 2.dio
Umijeće svađanja – 1.dio
Pet jezika ljubavi: Primanje darova
Pet jezika ljubavi: Riječi potvrde
Roditelji i djeca – 2.dio
Roditelji i djeca – 1.dio