ČOVJEK MOŽE MNOGO

Čovjek može mnogo. Može da utječe na sebe. Može da svoje puteve ispravlja i pravo njima hodi. Osmišljavati se, oblikovati u dobru, pravdi i razumjevanju potrebno je da bude cilj svakome od nas. Kao takvima, sudbina neće biti greška (pored ostalog mi sebe možemo ubjediti u to).

Na život ćemo vječno gledati sa mladenačkim poletom i optimizmom. Zdrav razum, dobrotu i pozitivan stav ne može nam nitko oduzeti, pa ni teška životna oluja.

Meša Selimović

Prijatelj vašeg uspjeha