Čovjekova se mudrost ogleda u ovih osam stvari!

Čovjekova se mudrost ogleda u ovih osam stvari:

1. da bude ljubazan prema ljudima.

2. da upozna samog sebe i da bude oprezan.

3. da se pokorava svojim pretpostavljenim i da uspostavi sa njima suradnju.

4. da zna gdje, kada i kome prijatelju će povjeriti svoju tajnu.

5. da čuva svoje i tuđe tajne.

6. da bude gospodar svoga jezika.

7. da ne govori ono iza čega ne može stajati.

8. da u društvu ne govori ono što ga ne pitaju.

Autor nepoznat

Prijatelj vašeg uspjeha