DOBAR

Jednog dana sretne mudrac nekog čovjeka, koji mu ispripovijedi kako je dobar, kako daje siromasima dio svog imanja, kako se zauzima za zatvorenike, te kako bolesne posjećuje dva puta tjedno.

Mudrac ga je saslušao, pa mu na koncu reče:

Stvarno si dobar, no ipak idi i pitaj:

– svoju ženu što o tebi drži,

-svoju djecu što o tebi misle,

-svoju rodbinu što od tebe očekuju,

-svoje susjede što o tebi međusobno pričaju,

-svoje kolege, kako o tebi razgovaraju,

a onda dođi i reci mi kako si dobar.

 

Prijatelj vašeg uspjeha

Related posts

Reci prije
PRIČE

Reci prije

23. rujna 2016.

Koliko si sretan
PRIČE

Koliko si sretan

4. listopada 2013.

Žena u pećini
PRIČE

Žena u pećini

21. siječnja 2012.