DOBRA KOMUNIKACIJA JE POLA USPJEHA

Kada tražimo faktor koji najviše utječe na naš uspjeh na radnom mjestu onda bismo zasigurno mogli reći da je to komunikacija. Dobra komunikacija rezultira boljim odnosimsa koji utječu na sve faktore povezane sa radnim mjestom. Ona stvara ugodnu klimu te se lakše nosimo sa svojim kolegama i šefovima. Kada se ljudi razumiju radni zadaci postaju lakši i na vrijeme se izglađuju se sve nedoumice i dileme.

Zato učite na greškama svoje komunikacije. Sve ono što vas je odvelo u slijepu ulicu jednom zauvijek prekrižite. Kada se naruši neki odnos odmah se ispričajte i nemojte gledati na veličinu svoga ega. Brzina isprike je brzina povratka povjerenja. Potrebno je osim toga kontrolirati sebe a ponajviše kontrolirati svoju ljutnju jer ona postaje bomba koja može narušiti sve zdrave odnose na radnom mjestu.

Nemojte dopustiti da vam privatni problemi stvaraju nove probleme na poslu. Ostavite sve probleme na mjestu na kojem pripadaju. Priznajte drugom kada ste loše volje i kada vam ne ide jer će vas njegova podrška višesturko podignuti. 

Nemojte misliti da je znanje komunikacije neka tajna koju nikada nećete svaladati. Jako je važno maksimalno biti iskren i tražiti to zauzvrat. Plodovi dobre komunikacije rađaju uspjehom na svim područjima rada. Zato se i kaže da je dobra komunikacija pola uspjeha.

Izvor:

Prijatelj vašeg uspjeha