DONOŠENJE ODLUKA

 

  • Ako donosite važne odluke sa dugoročnim posljedicama uzmite u obzir sve dobiti i štete koje možete imati (primjenite tehniku procjene dobiti i štete)
  • Pored racionalnih argumenata jako je važno da u vašu kalkulaciju uključite i ono što osjećate, nije dobro da ne poslušate vaše srce prije nego što donesete odluku. Nekada (ne uvijek) vaše srce zna bolje šta je dobro za vas nego bilo kakva racionalna analiza ili mišljenje drugih osoba. Zato slušajte svoje srce.
  • Prepoznajte emocionalne blokade koje vas ometaju u odlučivanju i usporedbe sa njima. Otklonite bar privremeno vaš perfekcionizam, strahove da možete pogriješiti ili konfuziju koju stvarate stavovima da nemate prava na ostvarenje vaših želja i ciljeva.
  • Preuzmite u potpunosti odgovornost za vaše odluke. Ako ste neku odluku donijeli samostalno i iskreno nećete se poslije kajati čak i da pogriješite. Pođite od stava da ljudi ponekad griješe,  pošto ste vi čovjek i vi možete pogriješiti čak i kada to ne želite.
  • Savjetujte se sa drugima, saslušajte njihova mišljenja i preporuke ali uvijek odlučujte samostalno. U tom slučaju ćete se najmanje kajati ako pogriješite a bit ćete ponosni na sebe ako ste bili u pravu.

Vladimir Mišić

Prijatelj vašeg uspjeha