Dosljednost je gen pobjednika!

Lako je u životu ići naprijed kada su nam sve okolnosti naklonjene.

Doista struja entuzijazma je nekada tako jaka da lako svladavamo sve prepreke na putu prema našem cilju. I ono što se čini velika zapreka pred njom postaje jedna obična sitnica koju je veoma lako nadići. No što kada entuzijazma nestane, kada se ugasi oduševljenje? Što kada oblaci prekriju nebo i kada više ne vidimo puta prema naprijed? Što kada se metar prema cilju čini kao beskrajni kilometar?

Odgovor se nalazi u dosljednosti. Dosljednost nije samo jedan od gena koji se nalazi u našoj ljudskoj prirodi, ona je gen naše volje i odlučnosti, gen naše slobodne odluke da budemo jači usprkos okolnosti. No da ga je tako lako imati nitko ne može reći. Treba poći u potragu za tom unutarnjom zlatnom polugom, duboko zaroniti u sebe. Još više, treba preuzeti odgovornost za cilj koji smo postavili i biti spreman na velike količine znoja i suza, pa ako je potrebno i krvi. To je gen pobjednika.

Bez dosljednosti smo samo napola živi, jer kada odustanemo od cilja kojem težimo urušava se u nama jedan unutarnji svijet, svijet snova. Dosljednost je ono što nas prisiljava da upotrijebimo moć koju imamo i onda kada ne vjerujemo u nju jer je ne vidimo. Dosljednost je usredotočenost na cilj i onda kada su naše misli i naši osjećaji već napola odmakli od njega, ali unutra znamo da on jest i treba biti naše sljedeće odredište.

Dosljednost je naša spona sa budućnošću koju želimo imati. Kada nju izgubimo – izgubimo onaj najljepši dio svoje budućnosti a to su naši snovi. Sa dosljednošću neće nestati naše životne drame, štoviše one će se ponekad  i povećati, ali nam ona daje jamstvo da ćemo usprkos svemu moći nastaviti ići kamo smo i naumili.   Nikada nije prerano, ali ni prekasno početi prakticirati vrijednost dosljednosti, jer ona nam govori da postoji nešto vrijedno u našem životu za što se isplati boriti.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha