E-BONTON

Novi komunikacijski kanali, moderne tehnologije, nedostatak vremena i težnja ka pojednostavljivanju i ubrzavanju protoka sve većeg broja informacija nužno utječu na prirodu komunikacije i pravila lijepog ponašanja. “Stara” pravila pritom ne prestaju vrijediti – štoviše jedno od nepromjenjivih pravila i dalje ostaje: “Ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se drugi ponašaju prema tebi”.

No nameće se potreba za razmišljanjem o nekim novim pravilima lijepog ponašanja – u virtualnom svijetu.

1.

Prije nego što se kreneš koristiti bilo kojom društvenom mrežom, prvo se upoznaj s načinom komunikacije i kanalom općenito.

Luka Sučić

2.

Pripazi što šalješ u svijet. Ne samo što stvaraš sliku o sebi već utječeš i na druge.

Andrea Kopri

3.

Bolje nikakav komentar nego komentar koji je nikakav.

Krešimir Šantić

4.

Način komuniciranja potrebno je prilagoditi drugom korisniku ili grupi korisnika kako bi razmjenjivanje informacija uspjelo.

Goran Pintarić

5.

Velika se slova koriste ako je riječ o upozorenju ili važnoj obavijesti.

Svjetlana Mirković

6.

Obratite pozornost na to kako vam izgleda profil i koje informacije stoje na njemu. Pazite na svoj online imidž jer nikad ne znate hoće li (budući)poslodavac steći određeni dojam o vama prema onome što je javno vidljivo.

Kristina Bogović

7.

Podrži dobru ideju kao i dobru kritiku.

Krešimir Šantić

8.

Zlatno pravilo = PPP pravilo: Pročitaj-Promisli-Postaj.

Matija Zamljačanec

9.

Uz zahtjev za prijateljstvo pošaljite pozdravnu poruku (osobama koje poznajete) ili predstavite svoje namjere (osobama koje ne poznajete izvan virtualnog svijeta).

Adela Krivanek

10.

Ne piši ono što ne bi rekao i preko megafona na trgu.

Krešimir Galić

11.

Privatne razgovore i rasprave vodite preko privatnih poruka. Ako cijenite prijatelja, nećete to činiti javno preko korisnikova zida ili u komentarima statusa.

Kristina Bogović

12.

Nađi neku granicu između normalnog i pretjeranog izvještavanja ljudi o svojim djelatnostima, osjećajima itd.

Maja Mataković

13.

Nemoj stavljati tuđe fotografije na Facebook ako prethodno nisi obavijestio osobu i pitao za dopuštenje.

Andrea Čretni

14.

Uvijek je ljepše vidjeti pravo ime i prezime nego razne nadimke (primjer Tigrica le do mawa plava).

Anton Tesla

15.

Ponekad lajk nije dovoljan.

Marina Biljak

e-bonton, Hrvatski telekom d.d.

Prijatelj vašeg uspjeha