EKSTREMNO KOCKANJE

Može li skakanje padobranom pomoći osobama koje su ovisnici o kockanju? Novo istraživanje pokazuje da ekstremni sportaši imaju mnogo zajedničkog s ovisnicima o kocki. Prema novom istraživanju s Bergenskog sveučilišta, ekstremni sportaši mogu biti ovisni o uzbuđenju i impulzivni jednako kao i ovisnici o kockanju. Dok za kockare podizanje uloga može dovesti do gubitka novca i financijskih poteškoća, ovisnici o ekstremnom sportu pokazuju nešto zdraviji stil života.

Ekstremno zdravo uzbuđenje

Skupina istraživača, na čijem je čelu profesorica Helga Myrseth (Odsjek za psihologiju Bergenskog sveučilišta) pitali su se bi li kompulzivni kockari mogli biti stimulirani da pokušaju sa zdravijim oblikom ovisnosti. Sve je počelo kroz rad Myrseth sa studentima gdje tražila da usporede obilježja ponašanja kockara sa skupinama ljudi koji su na sličan način opsjednuti nekom aktivnošću.

Nakon što su izabrani ekstremni sportovi s popisa skupina za usporedbu, Myrseth i njezin tim su poslali ankete padobranskim timovima diljem Norveške. “Shvatili smo da su padobranci pojedinci koji traže uzbuđenja. Posebno je zanimljivo da se radi o zdravim ljudima, koji nemaju dijagnozu ili se smatra da su bolesni na bilo koji način. Kako se ispostavilo, postigli su ekstremnije rezultate nego kompulzivni kockari u svim postavljenim ciljnim skupinama.” izjvaila je Myrseth.

Pozitivno traženje uzbuđenja

Rezultati su bili tako interesantni da je skupina istraživača odlučila objaviti članak. “Jedno od načih glavnih otkrića je da ekstremni rezultati za impulzivnost ili traženje uzbuđenja ne moraju biti negativni ili vezani uz dijagnozu, kao što je patološko kockanje. To može biti povezano i s više zdrave aktivnosti u slobodno vrijeme, kao što su ekstremni sportovi, tvrdi Myrseth.

Rad Myrseth i njezinog tima sugerira da kompulzivni kockari mogu dobiti zadovoljstvo bez rizika i propasti zdravlja. I kockari i ekstremni sportaši pokazuju jaku želju za intenzivnim podražajima. Za padobrance to proizilazi iz intenzivno napete prirode sporta. Za kockare to može dovesti do povećanja količine novaca koji je u igri.

Kockanje kao rutina

Na jednoj razini, međutim, dvije skupine se značajno razlikuju. Dok padobranci traže uzbuženje u novome, kockari su više zaključani u rutinu. Padobranci ne skaću satima svaki dan, na način kako to čine kompulzivni kockari po cijeli dan na poker i sličnim aparatima. A budući da padobranci ono što rade, rade rjeđe i intenzivnije, uzbuženje od pojave novoga je jače, sugerira Myrseth.

Nastaje novo područje istraživanja

Ipak, i dalje ostaju mnoga pitanja. Je li impulzivnost i traženje uzbuđenja nešto s čime se ljudi rađaju? Ili su te potrebe nastale kao rezultat traženja određene aktivnosti?

izvor: medicalnewstoday.com

Prijatelj vašeg uspjeha