Imajte motiv da ne odustanete kada svi odustaju!

Imati motiv nešto je neprocjenivo.

Zato imajte motiv zašto svakoga jutra ustajete iz kreveta, imajte motiv što ćete staviti kao prioritet toga dana. To je vaša zlatna poluga motivacije. Kada pronađete razloge kojima ćete se oduprijeti tromoj sili vlastite nevoljkosti, gunđanja, obavljanja stvari po navici, tada će se u vašoj produktivnosti sve stvari uvećati, tada ćete otkriti da u vama gori sila koja sve stvari usmjerava nekom smislu i ništa vam neće biti teško napraviti.

Ali morate imati motiv, motiv da ne odustanete onda kada svi odustaju, motiv u kojem okolina neće djelovati na vas, već ćete vi svojim odlukama i snagama oblikovati okolnosti vašega života. Morate imati motiv za sve situacije jer samo tako možete iz svih njih izaći kao pobjednik. Morate imati ono veće „da“ koje se suprostavlja svim onim „ne“ koja vaš život koče i zaustavljaju svaki put kada nastanu neke zapreke.

Imajte motiv da razvijate talente u vama i da ih posložite kao kockice koje će tvoriti mozaik vaših snova. Ukoliko ih ne razvijate nikada nećete znate kakvo ste remek djelo mogli stvoriti ili ukoliko ih slažete drugima nikada nećete znati kakva je mogla biti vaša životna priča. Imajte motiv da ciljeve koji ne izgledaju tako atraktivno i zanimljivo ali su potporni stupovi vaše životne vizije ipak privedete kraju jer nešto iza njih stoji mnogo veće.

Imajte motiv da budete hrabri tamo gdje se svi povlače u sebe, da budete ponizni tamo gdje se svi uzvisuju, znajući da će najveća snaga koja se nalazi u vama pronaći svoj put do vrha. Imajte motiv da se ne bojite ljudi jer nisu ništa veći od vas, niti više od vas vrijede. I na koncu imajte motiv prepoznati sebe kao veoma vrijednu osobu, osobu koju će motivi koje ima učiniti još uspješnijom i sretnijom. Imajte motiv biti najbolji što možete biti!

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha