Ja želim…

Jedan mladić je otišao kod svog učitelja i rekao mu: “Učitelju, ti si me savjetovao da stalno ponavljam u mislima frazu, ‘Ja želim radost u svome životu!’ Tu rečenicu izgovaram svaki dan mnogo puta, a radosti u mome životu niti je bilo, niti je ima. Ja sam i dalje jednako nezadovoljan kao što sam i prije bio. I šta sada da radim?”

Mudri učitelj je tiho položio ispred mladića predmete koji su mu prvi dopali ruke – žlicu, čašu i svijeću – i upitao ga:
– “Reci mi, šta bi želio da imaš od ovih predmeta?”
– “Čašu” – odgovori mladić.
– “Izgovori to sada pet puta.” – zatražio je starac.
– “Ja hoću čašu. Ja hoću čašu…” – ponovi učenik pet puta.
– “Eto, vidiš li”, reče mu učitelj, “možeš ponavljati i pet milijuna puta na dan da hoćeš čašu, ali je nećeš imati. Treba da pružiš ruku i da je uzmeš! Same riječi nisu dovoljne, treba nešto i da uradiš.”

Prijatelj vašeg uspjeha