JEDAN

Jedna pjesma može zapaliti trenutak.
Jedan cvijet može oživjeti san.
Jedno drvo može postati šuma,
Jedna ptica može navijestiti proljeće.
Jednim osmijehom započinje prijateljstvo.
Jedan pljesak uzdiže dušu.
Jedna zvijezda može voditi brod na moru.
Jedna riječ može dovesti do cilja.
Jedan glas može promijeniti naciju.
Jedna sunčeva zraka obasjava sobu.
Jedna svijeća odgoni mrak.
Jedan osmijeh pobijedit će tamu.
Jednim korakom mora započeti svako putovanje,
Jednom riječju mora započeti svaka molitva.
Jedna nada podići će naš duh.
Jedan dodir može pokazati koliko ti je stalo.
Jedan glas može mudro govoriti.
Jedno srce može znati što je istina.
Nikad ne zaboravi koliko si važan/važna!

Prijatelj vašeg uspjeha