Jedina osoba koja je zaslužna za vaše pobjede i poraze ste vi

Sve naše pobjede i poraze u životu odlučuje samo jedna stvar – životne zapreke i naš odnos prema njima.

Naime, da nema zapreka na putu uspjeha svi bismo bili pobjednici. Stoga način na koji se nosimo sa zaprekama u životu pokazuje naš karakter, naše vrijednosti i sposobnosti. Jedno je neosporno: zapreke će se nalaziti uvijek i svugdje, no samo oni koji su dovoljno snažni i ustrajni da ih nadiđu ostvarit će svoje ciljeve. Bryan Adams je to lijepo izrazio: Teškoće su prilike za bolje stvari, one su odskočna daska za više iskustva.

Naša pripremljenost za budućnost je ključ uspje­ha. Stoga pripremite se na teškoće na putu i otkrit ćete u sebi po­tencijal ustrajnosti. Ostvareni ciljevi otkrivaju ljepotu života, a konačna zahvala na pobjedi ide daru ustrajnosti. Ukoliko samo želite biti ustrajni to je dovoljan razlog da se izgradi vaša ustrajnost. Njegujte je i zaljevajte, kao što njegujete neku biljku. Ono što vi učinite sa sjemenom ustrajnosti koji vam je darovan u vašem umu, ona će u konačnici učiniti sa vašim životom.

Carl Lewis je nakon dvadeset godina natjecanja osvojio zlatnu medalju u skoku u dalj na Olimpijskim igrama 1966. Kada su ga pitali čemu pripisuje tako dugotrajnu uspješnu sportsku karijeru izjavio je: “Stal­no se podsjećam da u životu postoje i uspjesi i neuspjesi. Ni jedne ni druge ne uzimam previše ozbiljno.” Jedina osoba koja je zaslušna za vaše pobjede i poraze ste vi. Stoga ne bojte se, ne žalite svoje snage jer je vaš unutrašnji izvor neograničen. Zapreke nisu porazi, one su samo ključne postaje na putu prema uspjehu. U konačnici samo  njih i trebate prijeći. Kada prijeđete njih, prešli ste sve. Upamtite to!

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha