JEDINI KLJUČ

Ljubav je jedini ključ
koji odgovara vratima raja.
U svakom smiješku,
u svakoj riječi,
u svakoj pažnji koju poklanjaš,
komadić je raja.
Komadić je raja i u svakom srcu koje
za unesrećenog postaje luka spasa,
u svakom domu gdje ima kruha, vina
i ljudske topline.
Komadić je raja u svakoj oazi
gdje cvate ljubav
i gdje čovjek postaje čovjek,
gdje su jedni drugima braća i sestre.

Phil Bosmans

Prijatelj vašeg uspjeha