Jedino važno na ovome svijetu

Ljudi žive sve dulje, ali ne i sretnije.

Najprije rade da žive,
a onda rade i zaboravljaju živjeti.
Još uvijek misle da je čovjekova sreća u ovome:
puno imati, dobro jesti, dugo živjeti.

Usprotivi se tome!

Ti si više od svoje funkcije,
više od posla, zvanja, rada.

Ti si prvenstveno čovjek da živiš,
da se smiješ,
da ljubiš,
da budeš ´dobar čovjek´.

A to je zapravo jedino važno na ovome svijetu.

Phil Bosmans

Prijatelj vašeg uspjeha