Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka – ovo bih učinio!

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka više bih se usmjerio na njegove, a manje na svoje snove.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka vodio bih ga više u prirodu, a manje bih ostajao u kući s njime gledati televiziju.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka, kada god učini nešto loše rekao bih mu da je to loše, a kada učini dobro pohvalio bih ga.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka poklonio bih mu puno više lijepih i poticajnih riječi jer se od njih najbolje raste.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka više bih mu vjerovao, a manje se uzdao u svoje procjene njega kao i procjene drugih.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočetka govorio bih mu da svaki dan živi kao da je posljednji, jer će jednom jedan takav i doći.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočeka govorio bih mu koliko je važno voljeti drugu osobu, a da se ta osoba istodobno osjeća slobodnom.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočeka govorio bih mu da samo s kukanjem i žaljenjem može dobro upropasti svoj život.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočeka rekao bih im da nije sramota razgovorati sa sobom, sramota je ako si sebi neprijatelj.

Kada bih imao priliku sa svojim djetetom započeti ispočeka onda bih ga poučio koliko je važno poštovati sebe, jer će te upravo po tome poštovati i drugi.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha