Kako govorimo o drugima govorimo o sebi!

Kako govorimo o drugima govorimo o sebi.

Koliko ste puta bili povrijeđeni riječima koje vam je drugi uputio, koliko su vam one zadavale briga u trenucima kada ste ostali sami, kada ste se pitali što će o vama misliti ljudi koji vas ne poznaju. Koliko je konflikata stvorila negativna riječ koju su drugi rekli da vam ih upućuju u najboljoj namjeri, da vas žele poučiti, prosvijetlili, otvoriti vam oči, a zapravo je jedina namjera bila povrijedit vas.

Ne primajte te riječi, to drugi govore o sebi. Govore o svojim lošim namjerama koje imaju s drugima, govore o svojim sumnjama i strahovima, govore o svom porazu, govore o svijetu kojega vide kroz svoje prljavo okno, te takve misli projiciraju na vas. Ne primajte njihov otrov u sebe ukoliko ste sigurni da niste takvi, samo im smireno recite da oni to govore o sebi i pođite naprijed, pođite bez toga njihovog negativnog tereta.

Kako govorimo o drugima govorimo o sebi. Govorimo ono što bismo mi napravili na njihovom mjestu, govorimo ono čega bismo se mi bojali, govorimo ono što se nalazi u najdubljoj biti nas samih. Osuđujući, kritizirajući, ogovarajući, klevećući govorimo kakvi smo, jer svatko vidi ono što se već u njemu nalazi kako sjena, govorimo da ne poštujemo sebe jer bismo možda mi to napravili da se nađemo u takvim situacijama.

Ne primajte negativne riječi drugih, one su samo riječi. One govore da je problem u njihovim mislima. One govore da se otrov negativnosti nalazi u njihovoj glavi i da će prve posljedice od toga imati oni sami. Ako znate tko ste, ako vjerujte u sebe, ako imate svoj integritet i identitet tada vas to ne može uništiti, može vam samo pomoći da postanete jači i otvoriti vam oči kakvih se ljudi u buduće trebate kloniti u životu.

Mario Žuvela

Prijatelj vašeg uspjeha