Kako pomoći ljudima da se promijene?

– Ako već morate komentirati, započnite najprije sa pohvalom.

– Ako već morate kritizirati, učinite to na indirektan način.

– Započnite tako što ćete prvo pričati o svojim sličnim greškama.

– Pošto nitko ne voli da mu se naređuje, postavljajte pitanja umjesto da dajete naredbe.

– Uvijek pohvalite napredak kod drugih bez obzira koliko je mali taj nepredak.

– Dajte drugoj osobi dobru reputaciju, i ta osoba će učiniti sve u njenoj moći da dostigne tu reputaciju.

– Greške tretirajte tako kao da se veoma lako mogu ispraviti. To će ohrabriti druge ljude i neće poljuljati njihovo samopouzdanje.

– Ako predlažete nešto drugoj osobi, načinite je zadovoljnom što prihvaća vaš prijedlog.

Dale Carnegie

Prijatelj vašeg uspjeha