Kako povećati samopouzdanje? – 2.dio

26. načelo: Ne primajte negativne kritike drugih zdravo za gotovo

Mnogi ljudi davaju kritike bez utemeljenja, njihovo razmišljanje je negativno i kroz to razmišljanje provlače život drugoga. Ukoliko vam takvi ljudi daju kritiku ne dopustite da vas ona baci u očaj i malodušje. Odmaknite se od njih i ne razmišljajte o onome što su rekli jer ni sami oni ne znaju što govore.

27. načelo: Nepravednu strogost prema sebi zamijenite pohvalama

Ponekad vaša strogost prema sebi nije izraz vaše discipline već vašeg jednokratnog sagledavanja života. Naime ako ste prema sebi bili strogi i postigli neki cilj nije li vam sada zadatak da sebe pohvalite. Napravite stoga ravnotežu u tom području i svaki put kada ostvarite neki cilj nagradite sebe nekom pohvalom.

28. načelo: Katastrofična predviđanja zamijenite objektivnošću

Mediji su često prepuni katstrofičnih predviđanja koje ulaze u našu podsvijet. No nakon nekog vremena shvatimo da nema ništa od tih negativnih predviđanja. Stoga postavite okvir objektivnosti i nem­ojte nasjedati na olaka predviđanja. Shvatite da je to ipak daleko od stvarnosti. Objektivan okvir vodi ka pozitivnom razmišljanju.

29. načelo: Brinite se za svoje tijelo i za svoj duh

U zravom tijelu – zdrav duh. Zato izađite i prošetajte se priro­dom. Dajte sebi dovoljno vremena za odmor i relaksaciju. Nađite vre­mena za opuštanje bili putem masaže ili nečega drugoga u čemu uživate. Nemojte misliti da vi to ne zaslužujete. Brinući se za svoje tijelo pokazjete da cijenite sebe i na taj način osnažujete svoj duh.

30. načelo: Nagradite se za svoje uspjehe

Završili ste školu, pronašli ste posao, postigli ste promaknuće, napravili ste dobar projekt, uredili ste svoj dom. Za svako postignuće nađite neku nagradu koja će postati poticaj da u budućnosti nas­tavite to raditi. Nagrada vas motivira i vraća vam samopoudanje da je ono što radite doista dobro i da ste na pravom putu.

31. načelo: Redovito se podsjetite na svoja postignuća

Možda imate jako puno postignuća ali ih ne cijenite dovolj­no. Stoga zapišite na jednu listu sve dobre stvari koje ste učinili u proteklim razdobljima života i povremeno ih pročitajte. Mogu to biti najmanje sitnice. One će vam uliti snagu i samopouzdanje da stvor­ite stav da ste ipak mnogo toga dobroga i važnoga postigli u svom životu.

32. načelo: Oprostite sebi ako ne ispunite svoja očekivanja

Svi mi imamo očekivanja od drugih ali i od sebe. No često se ta očekivanja ne ispune. Ako niste ispunili neko svoje očekivanje nemojte prema sebi osjećati gnjev. Nemojte se zbog toga iskaljavati na sebe već oprositite si. Kao što opraštate drugima morate se učiti opraštati i sami sebi. Samo tako ćete uvijek moći početi ispočetka.

33. načelo: Tražite od osobe do vas zagrljaj

Virgina Satir je rekla da je čovjeku potrebno četiri zagrljaja dnevno da bi preživio, osam da bi se održao i dvanaest da bi napre­dovao. Grljenje pomaže imunitetu, smanjuje depresiju, oslobađa stre­sa i podiže samopouzdanje. Grljenje vas ne čini emocionano slabima kako neki to misle, već emocionalno jakim. Ukoliko ste dovoljno slo­bodni tražite od osobe do vas zagrljaj.

34. načelo: Osobu koja vas voli zamolite da vam to kaže

Iako znate da vas vaš partner, dijete ili prijatelj voli, oni to često ne govore. Kada osjetite da vam je jako teško zatražite od njih da vam to kažu. Kažite i vi drugima pa će se ta riječ kao lančana lavi­na vratiti do vas. Stvorite naviku iskazivanja ljubavi ne samo djelima već i riječima jer riječi silno utječu na naš život.

35. načelo: Pronađite nekoga kome ćete se izjadati

Ako imate mnogo problema koje dugo vremena nosite u sebe a smetaju vam nemojte ih zadržati za sebe. Pronađite nekoga kome ćete se izjedati, kome ćete otvoriti svoju dušu. Osjetit ćete nakon toga silno olakšanje iako se zapravo u vezi njih nije ništa dogodilo. Neka to bude osoba u povjernja, osoba na čije se rame uvijek možete oslo­niti.

36. načelo: Radite na svojim komunikacijskim sposobnostima

Iako se netko rađa sa komunikacijskim sposobnostima i lako postižu interakciju drugima je ona bauk. No to nije razlog za očaj. Ko­munikacijske se vještine daju svladati i ako osjećate da su one vaša crna rupa dajte se na razvijanje svojih komunikacijish sposobnosti. To je najisplatnljivije ulaganje u životu jer od njega živite svaki dan.

37. načelo: Postavite ciljeve

Što čovjeku daje snagu i smisao života? Mogli bismo reći da se radi o ciljevima koje postavlja. Zato razjasnite sebi što doista želite od života i počnite postavljati ciljeve. Neka to budu u početku mali ciljevi koje ćete s vremenom povećavati. Oni će postati izvor motivacije i usmjerenosti u životu a paralelno s time će se i povećavati vaš osjećaj samopouzdanja.

38. načelo: Idite malim koracima

Svi bismo mi naša ostvarenja željeli vidjeti na brzinu. Željeli bismo ostvarivati ciljeve u trenutku u kojem ih postavljamo. No to nije moguće. Potreban je put, veliki put. No svaki put postaje lagan ukoliko se usmjerite na male korake. Gledajte do prvog telefonskog stupa i tako proširujete svoje vidokrug. Usmjerite se na malo.

39. načelo: Vježbajte samopouzdani stav

Svakoga dana odvojite vrijeme kada ćete nasamo vježbati samopouzdan stav. To možete činiti ispred ogledala kada ste sami. Pokušajte zamisliti neku situaciju koja vam pričinja problem i ponašajte se kao da ste samopouzdana osoba. Ukoliko u tim trenu­cima uspijete uspijet ćete i u stvarnom životu. sve je stvar vježbe.

40. načelo: Iskušajte nove stvari

Nova iskustva su stepenice prema rastu samopouzdanja. Iskušajte nove stvari, upustite se u nove okolnosti, prihvatite nove izazove, upoznajte nove ljude, jedite novu hranu, posjećujte nova mjesta. Samo kada krenete novo stazom možete očekivati drugačije stavove i osjećaje koji će vas omogućiti rast samopouzdanja.

41. načelo: Budite sretni sami sa sobom

Često mislimo da je sreća posljedica okolnosti no ona je naš vlastiti izbor. Stoga bez obzira što vam se događalo budite sretni sa sobom. Nemojte očekivati neka velika događanja koja će vam omogućiti sreću. Sreću postižete zadovoljstvom onim što jeste i onim što činite. Postanite toga svjesni i svaki dan živite sreću.

42. načelo: Ponavljajte pozitivne afirmacije

Pronađite izjave kojima ćete u vaš život vraćati optimizam. Neka to budu neke od ovih: Uspješan sam u onome što radim. Zah­valan sam za život. Vjerujem da sam u stanju ostvariti sve što želim. Prihvaćen sam. Voljen sam. Mogu promijeniti sebe i svijet. Radosno prihvaćan novi dan. Živim potpunim i kvalitetnim životom.

43. načelo: Nemojte se stidjeti da pitate za ono što vam treba

Mnogi ljudi su nezadovoljni svojim životom bez da su ikada zatražili i pitali ono što žele. Ukoliko nešto doista želite ne smijete se stidjeti toga već morate biti spremni zatražiti. Hrabrost je stav koji vam otvara prostore novih dimenzija života. Morate nadići taj svoj unutarnji strah i započeti živjeti životom kojim želite živjeti.

44. načelo: Nastojte da uvijek idete prema tome da se osjećate dobro

Što god da radite idite uvijek prema cilju da se osjećate do­bro. Ukoliko vidite da vas neka aktivnost vodi prema negativnim osjećajima odmah odustanite od nje. Vi možete birati svoje osjećaje. Zaustavite se ako vidite da će ishod pojedine situacije biti negativan za vas. Idite za dobrim osjećajima i oni će doći.

45. načelo: Kada uspijete u nečemu, nemojte misliti da ste imali sreće

Kada u nečemu postignete neki veliki rezultat nemojte te re­zultate opravdavati vašom srećom. Vi ste imali sposobnosti da to učinite. Kada shvatite da se iza vas nalaze sposobnosti moći ćete samouvjerenije krenuti u nove podvige. Zato svaki izazov koji ste na­dvladali smatrajte svojim uspjehom.

46. načelo: Oslobodite se potisnutih osjećaja

Kada smo bili djeca govorili su nam da je neke osjećaje dobro zadržati za sebe. Ako smo dugo vremena skrivali osjećaje stvorena je jedna riznica potisnutih osjećaja koja nas uvijek može ugroziti. Ot­vorite tu riznicu i ne bojte se osjetiti strah, gnjev, straj, ljuboromu i ostale osjećaje. Jednom kada ih počnete voljeti samo ćete ih se na taj način moći osloboditi.

47. načelo: Ljudi koji imaju veliko samopouzdanje nisu savršeni

Često mislimo da su samopouzdani ljudi savršeni ljudi. To dakako nije istina. Samopouzdanje je tek početak od kojega krećete u život. On je polazišna točka i toga budite svjesni. Priznajte svoju vrijednosti jer ne možete drugačije krenuti prema većim ostvarenjima i postignućima. Tek od točke samopoudanja možete krenuti prema svakoj drugoj točki u životu.

48. načelo: Naučite bolje slušati ljude

Često slušajući druge naučimo mnogo više o sebi nego o njima. Stoga stvorite vještinu dobroga slušaća. Kada slušamo druge poka­zujemo da ih cijenimo a to u njima povećava osjećaj zadovoljstva. Na taj način drugi će se više okrenuti prema nama pa ćemo i mi biti saslušan a to će povećati naše samopouzdanje.

49. načelo: Recite „ne“ kad nešto ne želite

Mnogi ljudi se boje odbiti druge te pristaju na sve. Na taj način rade protiv samih sebe. To u njima povećava osjećaj nezadovoljstva jer osjećaju da su to trebali odbiti. Trebate biti svjesni da su vaše želje ispred želja drugih i da nije dobro to mješati sa njihovim potrebama. Postanite svjesni prioriteta u vašem životu i oni će vam najbolje ka­zati što trebate eliminirati iz svoga života.

50. načelo: Smiješite se

Stvorite naviku smijanja. Prebacite ozbiljne stvari na humor. Sagledavajte svijet sa optimistične strane. Osmijeh prekida začarani krug negativnih razmišljanja, otvara komunikaciju s drugima i podiže razine samopouzdanja. Osmijeh vam pomaže da se izdignete iznad sebe i sagledate svijet u drugačijim mjerilima.

Mario Žuvela: izvadak iz knjige Uspjeh i smisao. Sve naše knjige možete pronaći OVDJE.

 

Prijatelj vašeg uspjeha