Što mislite o meni, ovisi o tom što mislite o sebi!

Pojam koji imate o meni načinili ste od materijala koga ste unajmili od drugih i od sebe.

Što mislite o meni, ovisi o tom što mislite o sebi. Možda stvarate svoj pojam o meni iz materijala koji bi željeli izbaciti iz svoga pojma o sebi. Možda je vaš pojam o meni odraz onoga što drugi misle o vama. Ili možda mislite o meni jednostavno ono što mislite da ja mislim o vama.

Kako nam je teško biti iskren jedan s drugim, kada ne poznamo sebe niti jedan drugoga. Iskrenost je nemoguća bez poniznosti i nadnaravne ljubavi. Ne mogu biti otvoren s drugima, ako ne razumijem sebe i ako nisam pripravan da učinim sve moguće da ih razumijem.

Thomas Merton

Prijatelj vašeg uspjeha