Kako do zadovoljavajućeg partnerskog odnosa?

Stručnjaci kažu da svaki partnerski odnos ima četiri aspekta – intelektualni, fizički, emocionalni i duhovi.

Na jednom predavanju, dr. Vladeta Jerotić je rekao da je nemoguće da u jednom odnosu budemo zadovoljni sa sva četiri aspekta, te da je za dobar odnos dovoljno da budu zadovoljena dva. Oni parovi koji su zadovoljni sa tri aspekta svoje veze, pravi su sretnici, kaže on.

Ono što mi se čini neizostavnim kada pričamo o raznim aspektima veze je pitanje koliko je kome važan neki aspekt. Možete imati partnera koji vas neprestano intelektualno stimulira, ali ako je vama važniji emotivni aspekt veze, a tu se osjećate uskraćenim, doći će do problema. Šta vam vrijedi savršen seksualni život, ako je vama mnogo važniji duhovni aspekt odnosa, i obrnuto? Dakle, naše zadovoljstvo odnosom zavisi od  stupnja zadovoljstva koje osjećamo u onim aspektima veze koji su za nas važni.

I recimo da smo našli partnera koji nam sasvim odgovara. Dobro se slažemo u čak tri aspekta odnosa – savršeno. Život teče relativno mirno, a onda se dogodi potres, u vidu nekog vanjskog događaja, koji nas navede da počnemo  preispitivati svoje zadovoljstvo nekim aspektom odnosa. Nije čak neophodno da dođe do potresa, dovoljno je da jedan od partnera počne da se mijenja, da čita knjige koje ranije nije, sluša drugačiju muziku ili se u nekim situacijama ponaša neočekivano. Nužno slijedi preispitivanje raznih aspekata veze, koje se dešava čak i kada ga nismo svjesni. Vremenom se takođe mijenja značaj koji pridajemo pojedinim aspektima odnosa, ali se to ne dešava nužno svima. Tako da je moguće da jedan od partnera vremenom počne da obraća pažnju upravo na aspekt koji je na početku odnosa bio najnerazvijeniji i želi da ga unaprijedi. Ako mu se drugi ne pridruži, konflikti su zagarantirani, a ishod neizvestan.

Partnerski odnos nam omogućava da se razvijamo i mjenjamo, zato je važno da za taj razvoj imamo podršku svog partnera. Ne mislim, naravno, na verbalnu podršku, koja je takođe važna, ali je mnogo važniji naš unutrašnji doživljaj da unutar tog odnosa imamo prostora za rast i razvoj. Međutim, ako se plašimo što bi moglo da se dogodi kada se naš partner promjeni, nećemo moći da mu pružimo podršku, već ćemo se zatvoriti, bilo svjesno, bilo nesvjesno i tako svakako blokirati promjene i u odnosu.

Mislim da se većina parova u nekom trenutku odnosa nađe u sličnoj situaciji, samo što je ne prepoznaju i jednostavno prijeđu preko toga, nastavljajući da žive po istim obrascima, onim na koje su navikli. Ipak, promjene u odnosima su nužne, kao i u životu. Koliko god da nas privlači ideja o ,,sigurnoj luci,, koju treba da predstavlja naš partnerski odnos – to je iluzija. Dobar odnos se izgrađuje i za to je neophodno  sudjelovanje oba partnera. Odnos se može promatrati kao neka vrsta posebnog, trećeg identiteta, o kome oba partnera treba da vode računa. Kako će to raditi, zavisi samo od njih, ali je važno da taj trud bude prepoznatljiv drugom partner. Ljubav jeste nužan preduvijet dobrog odnosa, ali nije dovoljna za njega.

Suzana V. Izvor: https://centarprozor.wordpress.com/

Prijatelj vašeg uspjeha