KLASIČNA GLAZBA SMANJUJE STRES

Terapeutski učinak klasične glazbe uočen je kod pacijenata u bečkoj bolnici oboljelih od leukemije. Tijekom privatnih mini-koncerata razina stresa im se znatno smanjila. Neobična suradnja Bečkih filharmoničara i bečke Bolnice za opću medicinu pokazala se kao jako uspješna. Riječ je glazbenoj terapiji kod pacijenta oboljelih od leukemije.

Projekt je započeo prije dvije godine i do danas je njime obuhvaćeno oko 30 pacijenta, na kojima je tri do četiri dana nakon presađivanja koštane srži primijenjena terapija.

Naime 15 je pacijenta nakon operacije imalo neku vrstu malog privatnog koncerta jednog od članova bečkog filharmonijskog orkestra.

Preostali su pacijenti dobili CD sa zvucima iz prirode.
Filharmoničari su pacijentima najprije objasnili svoj instrument, a potom su na njemu 15 do 20 minuta svirali djela Johanna Sebastiana Bacha ili Fritza Kreislera. Glazba je snimana na CD, kako bi ju pacijenti imali prilike i kasnije slušati.

Tijekom sviranja je kod pacijenta mjerena razina stresa i njegove promjene.

Ustanovljeno je da je već tijekom “koncerta” došlo do pada uzročnih parametara, što se kasnije i nastavilo. Kod pacijenta koji su slušali samo zvukove iz prirode učinak je bio znatno slabiji.

Po riječima jednog pacijenta, medicinskom je terapijom dobio novi život, glazba je pak izliječila njegovu psihu. Glazbena je terapija utjecala i na same glazbenike koji su se u kratkom roku jako povezali s pacijentima kojima su svirali.

Izvor: Net.hr

Prijatelj vašeg uspjeha